Get Adobe Flash player

หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศแห่ติดกล้อง CCTV จับคนร้าย-ป้องกันปัญหายาเสพติด

หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศแห่ติดกล้อง CCTV จับคนร้าย-ป้องกันปัญหายาเสพติด

ไม่เพียงเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครที่มีการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ประโยชน์จากกล้องในด้านต่างๆที่หลากหลาย เดี่ยวนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกระดับตั้งแต่เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง ไปจนถึงเทศบาลนครต่างก็เร่งติดกล้องวงจรปิดกันกันทุกเทศบาล เพราะหน่วยงานเหล่านี้ล้วนมีงบประมาณเป็นของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณจากส่วนกลางทั้งหมด ปัจจุบันจึงมีการติดประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดกันมากมาย เพื่อขยายพื้นที่ติดกล้องให้เต็มทั้งพื้นที่หรือชุมชน

กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ชุมชน

แต่จุดประสงค์ในการติดตั้งกล้องอาจจะแตก ต่างกันไปตามสภาพของพื้นที่หรือสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน บางตำบลอาจจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาการขโมยของโจรผู้ร้าย รวมไปถึงปัญหาการจราจรติดขัดในหัวเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยว อย่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราดต้องการประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในชุมชนเพื่อสร้างความอุ่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับ นักท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลท้ายเหมืองจังหวัดพังงา มีการจัดทำโครงการ ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการ ติดตั้งกล้อง CCTV ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ อปพร., อาสาสมัครตาสับปะรด ฯลฯ ในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องรักษาความปลอดภัย ควบคุมอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหลัก และที่สำคัญมีระบบบันทึกข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกกล้อง ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในถนนสายสำคัญและจุดเสี่ยงต่าง ๆ

ปัญหายาเสพติด

ปัญหายาเสพติด

อย่างการติดตั้งกล้องวงจรปิดของเทศบาล นครเชียงราย ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งถือเป็นภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมจัดทำโครงการนวัตกรรม CCTV/MIS เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย ปี 2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำกล้อง CCTV มาใช้ในการเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถรถใช้ถนนร่วมกับการบังคับใช้ กฎหมาย การตั้งด้านตรวจ ซึ่งจะติดตั้งตามแยกสำคัญจำนวน 24 แห่งในเขตเทศบาล

โดย กล้อง CCTV ดังกล่าวจะบันทึกภาพเหตุการณ์ของผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรในฐานความผิดเบื้องต้น ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิริภัยทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน การจอดรถในที่ห้ามจอด การจอดซ้อนคัน การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การโทรศัพท์แล้วขับ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำบันทึกไว้มาตรวจสอบลักษณะรถ และหมายเลขทะเบียน รถคันนั้นๆ ที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎ เพื่อสืบหาข้อมูลร่วมกับทางการขนส่งจังหวัดเชียงรายและส่งภาพพร้อมใบสั่ง ปรับไปทางไปรษณีย์ให้ผู้กระทำผิดได้รับทราบ

และหากผู้ทำผิดไม่มาชำระค่าปรับ ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกอายัดทะเบียนไปที่ขนส่งจังหวัดทันที มาตรการดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ดังนั้นเมื่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมาย จราจรอย่างเคร่งครัด

ติดกล้องวงจรปิด สี่แยก

ติดกล้องวงจรปิด สี่แยก

ขณะที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดความคมชัดสูง ตามมาตรการเฝ้าดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนของทางเทศบาลแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วตามโครงการในระยะ แรก หลังจากได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโครงการเฝ้าระวังเหตุร้าย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย พ.ต.อ.สนั่น บุญเผื่อน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา กล่าวว่า เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมาก ไม่ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเวลาไหนอย่างไร เราก็จะสามารถติดตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้ นอกจากนี้ ในช่วงของเวลาเร่งด่วนนั้นยังจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้อีก ทางหนึ่งด้วย โดยที่ทางผู้บังคับบัญชาไม่ต้องไปยืนเฝ้าอยู่กลางถนน ก็จะสามารถเห็นสภาพการจราจรโดยรวมได้ทั้งหมด และจะสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดทันท่วงที หรือหากมีอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมจากภาพที่ เป็นจริงในกล้อง

และหากทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สามารถทำการติดตั้งกล้อง CCTV ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้มากขึ้น คือครอบคลุมทั้งเขตตัวอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้งจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ได้ร้องขอไปก็จะเกิดประโยชน์อย่างนี้ได้มากยิ่งขึ้น

นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรากล่าวว่า เป็นโครงการที่เกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งในครั้งแรกนั้นตั้งใจจะติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตเทศบาล แต่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงทำโครงการนำร่องไปก่อนในพื้นที่สำคัญย่านเศรษฐกิจของตัวจังหวัดบนถนนชุม พล ถนนพานิช และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา (พุทธโสธร)

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ติดกล้องวงจรปิด

“กล้องที่นำมาติดตั้งนี้เป็น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งเป็นแบบภาพสี สามารถรับภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน (Day/Night Auto Switch) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพข้อมูลลงสู่ Harddisk แบบ HD-SDI ชนิด 1080P สามารถดูภาพย้อนหลังได้นานนับเดือนถึงกว่า 30 วัน เป็นกล้องที่มีความคมชัดสูงสุดเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้ ติดตั้งไปแล้วทั้งหมดรวม 29 จุด ด้วยงบกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งหากจะทำการติดตั้งให้ครอบคลุมถึงตามตรอก ซอก ซอย รวมทั้งบนถนนสายหลักในเขตเทศบาลให้ครบทั้งหมดทุกจุดนั้น คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณอีกนับ 10 ล้านบาท โครงการจึงจะสมบูรณ์”

ขณะที่เทศบาลนครขอนแก่น มีการดําเนินงานการติดตั้งกล้อง CCTV ถึง 1,000 จุด โดยมีประสานความร่วมมือจากภาคเอกชนและราชการ อาทิ สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่นมีหน้าที่บันทึกข้อมูลใบสมัครบันทึกแจ้งให้ตํารวจดูมุม กล้องและรายงานผลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หอการค้าจังหวัดขอนแก่นก็จะมีหน้าที่บันทึกและแจ้งให้ตํารวจดูมุมกล้องผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตอีกเช่นกัน

ในขณะที่สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่นก็ มีหน้าที่บันทึกความเห็นการพิจารณาพื้นที่และอนุมัติพื้นที่บันทึกอนุมัติ มุมกล้อง รวมทั้งส่งมอบเงินอุดหนุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้อีกด้วย เรียกได้ว่ามีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างภาครัฐและ เอกชน ซึ่งยอมสร้างความมั่นใจและอุ่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่เคารพในกฎกติกาอย่างแน่นอน

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

159655
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
124
99
266
138830
1696
2103
159655
Your IP: 54.89.187.28
Server Time: 2018-12-18 16:06:52