Get Adobe Flash player

คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบป้องกันความปลอดภัยด้านไอทีและกล้องวงจรปิด

คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบป้องกันความปลอดภัยด้านไอทีและกล้องวงจรปิด

สถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยของไอทีที่เรียกกว่า คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud computing) ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีหลักสำคัญคือ การนำเอาซอฟต์แวร์ระบบที่รองรับการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยอาศัยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาทำงานร่วมกันให้บริการผ่านทางระบบอินเทอร์ เน็ตหรือออนไลน์สามารถรองรับกับความต้องการและปริมาณของผู้ใช้งานในจำนวน มากๆ ได้

แนวความคิดของคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นการ เข้าใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางการออนไลน์นั้นผู้ใช้บริการไม่จำ เป็นต้องรู้ว่ามีทรัพยาการมากน้อยแค่ไหน หรือคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ใด ไม่ต้องสนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT Infrastructure) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ระบบอีเมลฟรีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Google Mail (gmail) หรือ Yahoo Mail

cloud computing

Cloud Computing

ลักษณะของการทำงานของคลาวด์คอม พิวติ้งนั้นผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิค เพียงแค่ผู้ใช้บริการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต และเรียกบริการที่ต้องการก็สามารถเริ่มทำงานนั้นได้อย่างง่ายดาย

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) ได้ให้คำจำกัดความว่า Cloud ในภาษาอังกฤษที่แปลว่า “เมฆ” กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตโดยรวม ในรูปของโครงสร้างพื้นฐาน เหมือนระบบไฟฟ้า ประปา ที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานเมื่อมีความต้องการใช้ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะให้บริการ ในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชัน โดยให้ผู้ใช้ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ ขณะเดียวกันซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้ บริการ

คุณลักษณะสำคัญของคลาวด์ คอมพิวติ้งประกอบด้วย 1.การบริการที่สั่งการได้เอง (On-demand Self- service) ผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้เอง 2.การเข้าถึงระบบเครือข่ายแบบวงกว้าง (Broad Network Access) สามารถในการเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์มาตรฐานที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ อินเทอร์เน็ตได้ 3. การรวมทรัพยากรไว้ด้วยกัน (Resource Pooling) ทรัพยากรและการประมวลผลถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง และ4.การยืดหยุ่นและรวดเร็ว (Rapid Elasticity) สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วยืดหยุ่นอัตโนมัติ ไม่มีข้อจำกัด และซื้อได้ง่ายไม่จำกัดเวลาหรือจำนวน

สำหรับประโยชน์ของคลาวด์ คอมพิวติ้ง ก็คือ ช่วยให้การนำไอทีไปใช้ในเชิงธุรกิจทำได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าในอดีต องค์กรสามารถใช้บริการทางด้านไอทีได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมากกับโครงสร้างพื้นฐานไอที อีกทั้งผู้ใช้งานก็สามารถเลือกใช้บริการเฉพาะอย่าง และเลือกเสียค่าใช้จ่ายให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้าน หรือสอดคล้องกับงบประมาณของตนได้

คลาวด์ คอมพิวติ้ง

เทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง

และที่สำคัญยิ่งไปกว่านี้ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ยังมีประโยชน์ในด้านการช่วยองค์กรประหยัดพลังงาน หรือเพิ่มความอุ่นใจในด้านความปลอดภัยของระบบไอที

นอกจากนั้นแล้วแนวโน้มการใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้งจะเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยแรงผลักดันจากแนวโน้มสำคัญ 5 ประการคือ 1.แนวโน้มของเว็บที่กลายเป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสาร 2. แนวโน้มความต้องการประหยัดพลังงาน 3. ความต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร 4. ความต้องการใช้งานไอทีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และ5.การจัดระเบียบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

“คุณประโยชน์โดดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ของคลาวด์ คอมพิวติ้งคือ ความสามารถในการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ให้เป็นระบบดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลมากมายหลากหลายประเภทให้ เป็นระบบ ช่วยให้การค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ทำได้เร็ว และถูกต้องแม่นยำกว่าเดิม”

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า หลังจาก สรอ.เปิดระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก สรอ.จึงได้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มบริการต่างๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ ซึ่งขณะนี้มีบุคลากร สรอ.สอบผ่าน Certificate Cloud Security Knowledge (CCSK) ของ Cloud Security Alliance (CSA) แล้ว 1 คน

ทั้งนี้ จากการที่ สรอ.ได้มาตรฐานดังกล่าวจะทำให้มีศักยภาพในการบริหารด้านระบบรักษาความ ปลอดภัยบนระบบคลาวด์สาธารณะมากขึ้นตั้งแต่การทำการฝึกอบรมให้กับพนักงานและ หน่วยงานรัฐอื่นที่สนใจ

โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ ไปก็คือ เดิมหน่วยงานรัฐที่เข้ามาใช้บริการคลาวด์จะสามารถใส่โปรแกรมต่างๆ เข้าในโครงสร้างพื้นฐานได้โดยทันที โดยที่ สรอ.จะไม่เข้าไปยุ่ง เพราะถือเป็นสิทธิของผู้ใช้งาน

“ในปัจจุบันมีการโจมตีทางเครือข่าย ตลอดเวลา การปล่อยให้หน่วยงานดูแลรักษาความปลอดภัยเองถือเป็นเรื่องยาก เพราะบุคลากรด้านนี้มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องการดูแลระบบตลอด 24 ชั้วโมง ดังนั้น CCSK จะทำให้ สรอ.สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของไฟล์หรือโปรแกรมที่จะใส่เข้ามาในระบบคลาวด์ ตั้งแต่เริ่มโดยมีทั้งเครื่อง และมาตรฐานทั้งเทคนิค และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับโลก เพื่อทำให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง”

จากนี้ไประบบคลาวด์จะทำงานควบคู่กับ หน่วยงานรัฐ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การเขียนโปรแกรมและการตรวจสอบตัวระบบก่อนที่จะนำไฟล์เข้ามาในระบบ ซึ่งระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ที่จะนำมาไว้บนคลาวด์ ดังนั้นทาง สรอ.จึงต้องการให้พนักงานสอบผ่าน CCSK อีก 5 คนภายในปีนี้ ซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมการทำงานด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กล้องวงจรปิด กับ คลาวด์ คอมพิวติ้ง

กล้องวงจรปิด IP Camera กับ คลาวด์ คอมพิวติ้ง

ในขณะเดียวกันระบบรักษาความปลอดภัยด้าน กล้องวงจรปิด มี การใช้งานกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera กันมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องด้วยการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตที่สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้ พรมแดนผ่านทาง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างที่ทำงานบนระบบเครือข่ายอีกหลายชนิด การพัฒนาของเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง ทำให้มีการสำรองข้อมูลของภาพจาก กล้อง IP ไปยังเก็บไว้ยัง Cloud ซึ่งถือเป็นอีก 1 โซลูชั่นที่จะสามารถป้องกันและแก้ปัญหาการสูญหายและเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บ ไว้ได้อย่างปลอดภัย

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้าชม

159630
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
99
99
241
138830
1671
2103
159630
Your IP: 54.89.187.28
Server Time: 2018-12-18 16:05:06